Ethereum 2.0 soll bis 2020 fertig sein – BEAT TIỀN ẢO

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


Nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất thế giới Ethereum in đang trên đường nâng cấp toàn mạng, có tên Istanbul, dự kiẽn sẽ ra mẽt trong những tháng tới. Trong khi đó, Ethereum cũng đang được chú ý vì đã chuyển sang giai đođn tiếp theo, Serenity hay Ethereum 2.0. Giai đođn này sẽ chẽng kiến ​​Etheruem nân cấp từ Proof-of-Stake (PoS), giới thiệu shending và một máy ảo mới – eWASM.

Có thể bển chưa biết:

Nâng cấp được chờ ời này màt trong những chủ ủ thđềo luận trong hội nghị Ethereum Tel Aviv 2019. Về bền nâng cấp này, Vitalik Buterin tuyên bốrống tầm nhìn tuyên giới thiệu trong các công cà mà các ứng dụng được xây dựng.

„Về cề bơn, Ethereum 2.0 là nỗ lỗc cập nhật để hiđển thực hóa tầm nhìn tương tự. Nó lấy tất cả những ý t vng và giá trị cịa các mạng không được mở phép, nơi mọi người có tham gia và hợp

Tiếp theo là Buterin nói về việc các hợp đồng sẽ ẽc chuyển sang Ethereum 2.0 hay không. Uyng tuyên bốrng chiến lược ược đặt ra là kết nối gạc tr thng thái Ethereum 1.0 với Ethereum 2.0 để cho phép hệ sinh thái hiện

Về viềc liệu sẽ có một hard fork cho nâng cấp hay không, Joseph Lubin tuyên bố rống sẽ không có nâng cấp toàn mạng. Tuy nhiên, sẽ có hai hệng song song và đó là một sự chuyển đổi suôn sẻ, từ ETH 1.0 sang ETH 2.0 đã được lên kế hoếch.

“Bạn có thể nghĩ Ethereum 1.0 là một nguyên mẫu [Mạnh] mà chúng tôi cần để a ra thứ gì đó mà chúng tôi biết sẽ không thể mể rởng được. Chúng tôi cần phải làm điều đó đểtìm ra cách xây dựng các ứng dụng phi tập trung

Hơn nữa, Lubin đã phác thòo dòng thời gian sơ bơ cho Ethereum 2.0. Uyng tuyên bố rống sự thay đổi sẽ diẽn ra theo thời gian, với kế hoếch hiện tạc hiện ba giai đođn chính. Giai đođn 0: Chuỗi-Leuchtfeuer, Giai đoạn 1: Chuỗi-Scherbe và Giai đođn 2: Lớp thực thi. Ằng nói rằng mốc thời gian ước tính cho giai đođn khởi động đầu tiên là Q1 năm 2020. Ông nói

„Chúng tôi thực sự có[[nhóm] khác nhau làm việc với nó và bảy người trong số hố ọã đồng bộ hóa vào tuần trước với một phiên bản của giao thức và vìy chúng tôi hy vọng sẽ ẽa mắi măa [trận] in 1 in 2 in 2 in 2 in 2.

Thông báo từ Äther

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close